חברי MyTzadikהרשמה חינם!
ר' גדליה אהרן רבינוביץ מליניץ
תאריך הילולא: ט''ו שבט מקום קבורה: רומניה
דרכי גישה

אביו: ר' יצחק יואל.
סבא: ר' גדליה (מצד אביו), ר' יעקב מלוברטאב (מצד אמו).

נולד בשנת ה'תקע"ה.
נשא לאישה את בתו של ר' שמואל אבא שפירא מסלאוויטא.
בשנת ה'תקצ"ט החל לכהן כאדמו"ר בליניץ, בשנת ה'תרי"ב עבר לסוקוליבקא אולם בשנת ה'תרכ"ח נאלץ לברוח לפודול-אילואי (רומניה).
בשנת ה'תרל"ח השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
• חן אהרן (ק)