חברי MyTzadikהרשמה חינם!
המקובל חיים עשאל
תאריך הילולא: ז' שבט מקום קבורה: טורקיה
דרכי גישה

איזמיר

אביו: ר' בנימין.
בנו: ר' שלמה.

נודע כבקי בכל התורה, מונה לחבר בבית הדין הגדול בסלוניקי (יוון).
עלה לארץ ישראל, התגורר בירושלים ועסק בתורה ובגמילות חסדים. נשלח כשד"ר [שליח דרבנן] לטורקיה אולם בהגיעו לאיזמיר בשנת ה'תס"ז חלה והשיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
• סם חיי (ק)