חברי MyTzadikהרשמה חינם!
המקובל רבי יוסף אלקובי
תאריך הילולא: י''א חשון מקום קבורה: מרוקו
דרכי גישה

בית החיים במקנס

בנו: ר' דוד.
אחיו: ר' חלפון, ר' רחמים ור' רפאל.

נולד בשנת ה'תקצ"ח במקנאס (מרוקו).