חברי MyTzadikהרשמה חינם!
אדמו''ר רבי מאיר יחיאל הלוי האלשטוק מאוסטרובצה
תאריך הילולא: י''ט אדר מקום קבורה: פולין
דרכי גישה
 

אביו: ר' אברהם יצחק.
בנו (היחיד): אדמו"ר רבי יחזקאל.
מורו: ר' אלימלך מגרודז'יסק.

מילדותו נודע כעילוי וכבר בגיל 10 החל לחדש חידושי תורה. בגיל 17 התחתן, התגורר בוורקי ושקד על לימוד התורה. בגיל 28 החל לכהן בהמלצת מורו, כרב העיר סקרנוביץ.
במשך 40 שנה נהג לצום משבת לשבת ורק בלילות אכל מעט עד שבשנותיו האחרונות לא היה מסוגל כלל לאכול והרופאים לא הבינו כיצד הוא חי.
בשנת ה'תרמ"ט החל לכהן כרב העיר אוסטרובצה (פולין). תמיד היה בשמחה, אהב כל יהודי, אסף כספים עבור עניי ארץ ישראל, חי בפרישות מענייני העולם וכונה 'הגאון מאוסטרובצה'.
בשנת ה'תרפ"ח השיב את נשמתו ליוצרה.

תמונת הצדיק באדיבות ברסלב-מוסדות תיקון המידות
תמונת הציון באדיבות ר' יהושע זילברברג
מדריך במסעות לקברי צדיקים באירופה טלפון 052-7635014