חברי MyTzadikהרשמה חינם!
אדמו''ר רבי אברהם משה וויינטרוב ממרקישוב
תאריך הילולא: י''ח שבט מקום קבורה: פולין
דרכי גישה

ורשה 

בנו: אדמו"ר רבי יהושע עוזיאל ממרקישוב.
מורו: רבי יהודה לייב איגר מלובלין.

נודע כדרשן מופלא וגאון ולאחר פטירת ר' צדוק הכהן רבינוביץ מלובלין בט' אלול ה'תר"ס החל לכהן כאדמו"ר.
בשנת ה'תרע"ח השיב את נשמתו ליוצרה.

התמונה באדיבות ר' יהושע זילברברג
מדריך במסעות לקברי צדיקים באירופה טלפון 052-7635014