דף הבית | מידע | הילולות החודש | תפילות ובקשות
שידורים חיים | פרסום באתר | צור קשר
חברי MyTzadik הרשמה חינם!
שלח

אדמו''ר רבי מאיר הלוי רוטנברג מאפטא

תאריך הילולה: כ''ה תמוז מקום קבורה: פולין
דרכי גישה

אפטא 

---

אביו: ר' שמואל.
אמו: הרבנית פייגא [מירל].
בניו: אדמו"ר רבי ישראל מסטאנביץ ור' פנחס.
בנותיו: חוה אסתר (בעלה ר' מנחם מענדל רובין מרופשיץ), פייגא (בעלה ר' לייבוש קזיס), פייגל (בעלה אליאס ריינהולד).
אחיו: ר' מרדכי מסטאשוב, ר' פנחס.
מוריו: אדמו"ר רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא (בעל "אוהב ישראל"), ר' אברהם יצחק הכהן כץ (בעל "כתר כהונה"), ר' יעקב יצחק הלוי הורוויץ [החוזה מלובלין].
מתלמידיו: ר' יהודה ליבוש פסח, אדמו"ר רבי שלמה הכהן רבינוביץ מרדומסק (בעל "תפארת שלמה"), ר' שלמה זלמן פרנקל מווילפולי, אדמו"ר רבי שמואל מדריליטש.

נולד בשנת ה'תקכ"ז באפטא (פולין).
בנעוריו נתייתם מאביו ושקד על לימוד התורה עם אחיו (ר' מרדכי מסטאשוב). לאחר שלמד בישיבת ר' אברהם יצחק הכהן כץ (בעל "כתר כהונה") נסע ללובלין ונעשה לאחד מתלמידיו של ר' יעקב יצחק הלוי הורוויץ [החוזה מלובלין].
נשא לאישה את בתו של ר' אהרן הנסתר.
נודע בבקיאותו בש"ס, בפוסקים ובתורת הנסתר וכאשר מורו (ר' אברהם יצחק הכהן כץ) עבר מסטאנביץ לעיירה פינטשוב (פולין) החל לכהן כרב בסטאנביץ. בשנת ה'תקס"ט עבר להתגורר בעיירה אפטא (פולין) וכיהן כרב הקהילה לאחר שאדמו"ר רבי אברהם יהושע העשיל (בעל "אוהב ישראל") עבר ליאסי (רומניה). לאחר פטירת מורו ("החוזה מלובלין") מונה על ידי החסידים למלא את מקומו כאדמו"ר. נודע כבעל רוח הקודש הפועל ישועות ואלפים נהרו לבקש את ברכתו ועצתו. התנגד לשיטת חסידות פשיסחא המיוסדת על עיון שכלי ללא רגש הלב ונימוסים. חיבר תפילה שתלמידו (אדמו"ר רבי שלמה הכהן מרדומסק) אשר היה רגיל לאומרה כל יום אמר כי הינה סגולה לפרנסה ולכל טוב.
ביום רביעי שנת ה'תקצ"א השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
• אור לשמים


© YETEV 4 LTD. Terms of Use בניית אתרים - שיפטמדיה
צדיקים, קברי צדיקים בעולם, תמונות, סגולות, תפילות, שידורים חיים, סיפורים נדירים, נשים צדקניות, מידע, ברכות, קברים, הילולה, אדמו"ר, מקובל, חכמים, רבנים, רבי, רבניות, תנאים, אמוראים, נביאים, פיוט, ניגון, טיול, ספרים, יהדות, עם ישראל, מקומות קדושים, הנצחה