דף הבית | מידע | הילולות החודש | תפילות ובקשות
שידורים חיים | פרסום באתר | צור קשר
חברי MyTzadik הרשמה חינם!
שלח

מרים הנביאה

תאריך הילולה: י' ניסן מקום קבורה: ירדן
דרכי גישה

  קדש [במדבר צין]

---

אביה: עמרם.
אמה: יוכבד.
בעלה: כלב.
בנה: חור.
אחיה: אהרון הכהן ומשה רבנו.
סבא: קהת (מצד אביה), לוי (מצד אמה).

נולדה במצרים.
שימשה כמיילדת במצרים ונקראה גם בשם "פועה" [רש"י – על שם שפועה ומדברת והוגה לוולד, כדרך הנשים המפייסות תינוק הבוכה].
"ותיראן המיילדות את הא-לוקים ולא עשו כאשר דבר אליהן מלך מצרים, ותחיין את-הילדים" (שמות א'/י"ז) – לא דיין שלא המיתו אותן אלא שהיו מספיקות להם מים ומזון (תלמוד בבלי סוטה י"א/ב'). "ותאמרן המיילדות אל-פרעה כי לא כנשים המצריות העבריות, כי-חיות הנה בטרם תבוא אליהן המיילדת וילדו" (שמות א'/י"ט) "ויהי כי-יראו המיילדות את הא-לוקים, ויעש להם בתים" (שמות א'/כ"א).
בעקבות גזרת פרעה אביה (עמרם) גרש את אמה (יוכבד) ובעצתה חזר ונשאה לאישה. "הושיבה באפריון ואהרן ומרים מרקדין לפניה ומלאכי השרת אמרו אם הבנים שמחה" (תלמוד בבלי סוטה י"ב/א').
שמרה על משה בתיבה ולאחר שבת פרעה מצאה אותו, הציעה לה לקרוא למינקת "ותתצב אחותו מרחוק, לדעה מה-יעשה לו; ותרד בת-פרעה לרחוץ על-היאור ונערותיה הולכות על-יד היאור, ותרא את-התיבה בתוך הסוף ותשלח את-אמתה ותיקחה; ותפתח ותראהו את-הילד והנה-נער בוכה, ותחמול עליו ותאמר מילדי העברים זה; ותאמר אחותו אל-בת-פרעה האלך וקראתי לך אישה מינקת מן העבריות, ותינק לך את-הילד; ותאמר-לה בת-פרעה לכי, ותלך העלמה ותקרא את-אם הילד" (שמות ב'/ד'-ח').
לאחר גאולת בני ישראל ממצרים והניסים שנעשו לבני ישראל בים סוף "ותיקח מרים הנביאה אחות אהרן את-התוף בידה, ותצאן כל-הנשים אחריה בתופים ובמחולות; ותען להם מרים, שירו לי-הוה כי-גאה גאה סוס ורכבו רמה בים" (שמות ט"ו/כ'-כ"א).
בשנת ב'תפ"ט "ויבאו בני-ישראל כל-העדה מדבר-צין בחודש הראשון וישב העם בקדש, ותמת שם מרים ותקבר שם; ולא-היה מים לעדה [רש"י – מכאן, שכל מ' שנה היה להם הבאר בזכות מרים]" (במדבר כ'/א'-ב').


© YETEV 4 LTD. Terms of Use בניית אתרים - שיפטמדיה
צדיקים, קברי צדיקים בעולם, תמונות, סגולות, תפילות, שידורים חיים, סיפורים נדירים, נשים צדקניות, מידע, ברכות, קברים, הילולה, אדמו"ר, מקובל, חכמים, רבנים, רבי, רבניות, תנאים, אמוראים, נביאים, פיוט, ניגון, טיול, ספרים, יהדות, עם ישראל, מקומות קדושים, הנצחה