דף הבית | מידע | הילולות החודש | תפילות ובקשות
שידורים חיים | פרסום באתר | צור קשר
חברי MyTzadik הרשמה חינם!
שלח

אדמו''ר רבי יששכר דב בארון - 'הסבא קדישא' מרדושיץ

תאריך הילולה: י''ח סיון מקום קבורה: פולין
דרכי גישה

ראדושיץ

---

אביו: ר' יצחק.
אמו: מרים.
בניו: ר' ישראל יצחק ור' מאיר משידלובצה.
מוריו: אדמו''ר רבי אברהם יהושע העשיל [ה''אוהב ישראל'' מאפטא], ר' יעקב יצחק הורוביץ [החוזה מלובלין], ר' ישראל הופשטיין [המגיד מקוז'ניץ].
מתלמידיו: ר' אשר מז'ליכוב, ר' נתן דוד משידלובצה.

מייסד חסידות ראדושיץ נולד בשנת ה'תקכ"ה. השתדל להסתיר את צדקותו ומעשיו מהבריות ושימש 120 צדיקים, התגורר בחמלניק בעוני ובדוחק אולם שקד על לימוד התורה והתענה ימים רבים על מנת שאת המעט שהשיג יעניק לבני ביתו, לא התאונן והסתיר ככל יכלתו את מצבו מהבריות. החליט ללמוד שחיטה על מנת לפרנס את ביתו אולם כאשר למד בהלכות שחיטה כי השוחט צריך להיות ירא שמים, הפסיק את לימודיו בטענה כי ראשית עליו לתקן את עצמו.
כיהן כאב"ד בראדושיץ ולאחר שעשה מופתים התפרסם כגאון בתורה הפועל ישועות ומביא מזור לחולים, מכל העולם נהרו אליו יהודים ואף הגויים כיבדו ופחדו מפניו.
השיא את בנותיו לר' חיים יוסף, ולר' יצחק פינקלר מראדושיץ.
כיהן כאב"ד בפשדבוז' וביום שישי שנת ה'תר"ג השיב את נשמתו ליוצרה.

התמונה באדיבות ר' יהושע זילברברג
מדריך במסעות לקברי צדיקים באירופה טלפון 052-7635014


© YETEV 4 LTD. Terms of Use בניית אתרים - שיפטמדיה
צדיקים, קברי צדיקים בעולם, תמונות, סגולות, תפילות, שידורים חיים, סיפורים נדירים, נשים צדקניות, מידע, ברכות, קברים, הילולה, אדמו"ר, מקובל, חכמים, רבנים, רבי, רבניות, תנאים, אמוראים, נביאים, פיוט, ניגון, טיול, ספרים, יהדות, עם ישראל, מקומות קדושים, הנצחה