דף הבית | מידע | הילולות החודש | תפילות ובקשות
שידורים חיים | פרסום באתר | צור קשר
חברי MyTzadik הרשמה חינם!
שלח

אדמו''ר רבי יששכר דב בארון - 'הסבא קדישא' מרדושיץ

תאריך הילולה: י''ח סיון מקום קבורה: פולין
דרכי גישה

ראדושיץ
(בסמוך גם ציון חתנו-ר' יצחק פינקלר מראדושיץ ונכדו מבתו [מרים פרלה]-ר' הלל)

---

אביו: ר' יצחק.
אמו: מרת מרים.
אשתו: הרבנית ביילא.
בניו: ר' ברוך, אדמו"ר רבי ישראל יצחק מראדושיץ ור' מאיר משידלובצה.
בתו: מרים פרלה (בעלה ר' יצחק פינקלר מראדושיץ).
סבא: יהודה ליוואק (מצד אמו).
מוריו: אדמו''ר רבי אברהם יהושע העשיל [ה''אוהב ישראל'' מאפטא], ר' יעקב יצחק הורוביץ [החוזה מלובלין], רבי יעקב יצחק רבינוביץ' מפשיסחא ["היהודי הקדוש"], ר' ישראל הופשטיין [המגיד מקוז'ניץ].
מתלמידיו: ר' אליעזר מניישטט, ר' אשר מז'ליכוב, ר' נתן דוד משידלובצה, אדמו"ר רבי שלמה הכהן-רבינוביץ מראדומסק.

לאחר שרבי דוב בער [המגיד ממעזריטש] הבטיח לר' יצחק בן שיאיר את העולם אם יישא לאישה את המשרתת שלו שהייתה חולנית נולד להם בשנת ה'תקכ"ה בעיר ראדושיץ [ראדושיצה] (פולין) בנם היחיד ונקרא 'יששכר בער' על שם המגיד ממעזריטש.
מילדותו ניכר בכישרונותיו המיוחדים. יומם ולילה שקד על לימוד התורה, מגיל 7 החל לטבול במקווה וגם כאשר מי הנהר קפאו מחמת הקור החורפי שבר את הקרח וטבל. השתדל להסתיר את צדקותו ומעשיו בקודש, הלך ברגליו לחצרותיהם של 120 צדיקים וידע להבחין ביין נסך.
נשא לאישה את בתו של מרדכי והתגורר בחמלניק בעוני ובדוחק, שקד על לימוד התורה והתענה ימים רבים על מנת שאת מעט המזון שהשיג יעניק לבני ביתו אולם לא התאונן והסתיר ככל יכולתו את מצבו הכלכלי. החליט ללמוד שחיטה על מנת לפרנס את ביתו אך כאשר למד בהלכות שחיטה כי השוחט צריך להיות ירא שמים, הפסיק את לימודיו בטענה כי ראשית עליו ל'תקן' את מידותיו.
כיהן כאב"ד [אב בית דין] בפשדבוז' (פולין) ובראדושיץ ולאחר שעשה מופתים התפרסם כגאון בתורה, בעל רוח הקודש הפועל ישועות ומביא מזור לחולים. ייסד את חסידות ראדושיץ ומכל העולם נהרו אליו יהודים לקבל את ברכתו ועצתו ואף הגויים כיבדו אותו ופחדו מפניו.
הבטיח כי כל מי שיזדקק לישועה וייתן לצדקה 19 [כמניין 'גוי'=10+6+3] פרוטות לעילוי נשמתו ויאמר את הפסוק "כי גוי אבד עצות המה ואין בהם תבונה" (דברים ל"ב/כ"ח) יזכה לישועה וביום שישי שנת ה'תר"ג השיב את נשמתו ליוצרה.


© YETEV 4 LTD. Terms of Use בניית אתרים - שיפטמדיה
צדיקים, קברי צדיקים בעולם, תמונות, סגולות, תפילות, שידורים חיים, סיפורים נדירים, נשים צדקניות, מידע, ברכות, קברים, הילולה, אדמו"ר, מקובל, חכמים, רבנים, רבי, רבניות, תנאים, אמוראים, נביאים, פיוט, ניגון, טיול, ספרים, יהדות, עם ישראל, מקומות קדושים, הנצחה