דף הבית | מידע | הילולות החודש | תפילות ובקשות
שידורים חיים | פרסום באתר | צור קשר
חברי MyTzadik הרשמה חינם!
שלח

ר' חיים ויטאל

תאריך הילולה: ל' ניסן מקום קבורה: סוריה
דרכי גישה

דמשק

---

אביו: ר' יוסף קאלבריו.
בניו: ר' נחמיה, ר' שמואל.
מוריו: האר"י, ר' משה אלשיך.
מתלמידיו: ר' אברהם אזולאי, ר' יוסף צמח, ר' ישראל סרוק.

ר' יוסף עלה לארץ ישראל מדרום איטליה ובראש חודש חשוון שנת ה'ש"ג נולד בעיר צפת בנו - חיים. בהגיעו לגיל 14 החל ללמוד בבית מדרשו של האלשיך הקדוש ובנוסף ללימוד הנגלה נמשך ליבו לתורת הנסתר והוא הצטרף לבית מדרשו של הרמ"ק (ר' משה קורדובירו) ללימוד תורת הקבלה.
עסק במסחר ונדד בין צפת, ירושלים ודמשק, לאחר שהאר"י הגיע לצפת בשנת ה'ש"ל ר' חיים זנח את מסחרו והחל ללמוד את תורת הנסתר אצל האר"י הקדוש אשר ציוה כי ר' חיים ויטאל בלבד יכתוב את תורתו. בשנת ה'של"ו עבר למצרים ולאחר תקופה קצרה חזר ועסק במשך מספר שנים בהפצת התורה בירושלים. באחד הימים עבר שר העיר [אבו סיפון] בשער העיר ושמע קול שאון מים, מלוויו אמרו לו כי זהו מעיין גיחון שסתם המלך חזקיה מפני סנחריב ובהתאם לעצתם ציווה על ר' חיים ויטאל לפתוח את המעיין עד שובו מהמסגד. ר' חיים ויטאל ברח לדמשק (סוריה) ובאותו לילה נגלה אליו האר"י והודיע לו כי ניצוץ נשמתו הוא של חזקיהו המלך והשר הוא גילגול של סנחריב ואם היה פותח את המעיין היה מקרב את הגאולה, היות וחזקיה סתם את מי גיחון שלא ברצון החכמים.
השיא את בנו עם בתו של ר' יעקב פינטו. כאשר חזר לצפת הוסמך על ידי מורו (האלשיך הקדוש) בכ' אלול שנת ה'ש"ן ולאחר כארבע שנים שב לירושלים. למרות שרבים העריצו אותו על ידיעותיו בחכמת הנסתר היו שיצאו נגדו כגון ר' מנחם לונזאנו. בשובו אל דמשק כיהן כרבה של קהילת סיציליה הספרדית.
בשנת ה'ש"ף השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
• ארבע מאות שקל כסף (ק)
• ספר הגלגולים (ק)
• ספר החזיונות.
• עץ חיים (ק1/ק2/ק3)
• שער הכוונות (ק1/ק2)
• שער מאמרי רשב"י (ק)
• שערי הקדושה (ק)


© YETEV 4 LTD. Terms of Use בניית אתרים - שיפטמדיה
צדיקים, קברי צדיקים בעולם, תמונות, סגולות, תפילות, שידורים חיים, סיפורים נדירים, נשים צדקניות, מידע, ברכות, קברים, הילולה, אדמו"ר, מקובל, חכמים, רבנים, רבי, רבניות, תנאים, אמוראים, נביאים, פיוט, ניגון, טיול, ספרים, יהדות, עם ישראל, מקומות קדושים, הנצחה