דף הבית | מידע | הילולות החודש | תפילות ובקשות
שידורים חיים | פרסום באתר | צור קשר
חברי MyTzadik הרשמה חינם!
שלח

רב האי גאון

תאריך הילולה: כ' ניסן מקום קבורה: לא ידוע
דרכי גישה
 
---

אביו: רב שרירא.
סבא: רב חנינא (מצד אביו).
חותנו: רב שמואל בן חפני.
גיסו: רבינו אליהו הזקן (בעל "אזהרות" שאומרים באשכנז).
מוריו: רב סעדיה ורב שמואל בן חופני.
מתלמידיו: רבינו ניסים גאון, רבינו גרשון מאור הגולה.

אחרון גאוני בבל שהתייחס לבית דוד נולד בבבל בשנת ד'תשט"ז.
צאצא לרב שמואל ריש כלה מזרע רבה בר אבוה מבני זרובבל בן שאלתיאל.
בצעירותו עזר לאביו בהנהלת ענייני הישיבה, נתמנה לאב בית הדין הגדול של פומבדיתא ואביו (ר' שרירא) הסמיך אותו לגאון בהיותו בן 20 שנה. לרב האי ולאביו היו חילופי מכתבים ושו"ת עם יהודים מארצות שונות ופריצי ישראל הלשינו לממשלת הישמעאלים שלא נאמנה רוחם לממשלת הכליף, לאחר שהם נאסרו נגזר על רב שרירא עונש גדול ורב האי יצא זכאי.
כשאביו נפטר קראו אותה שבת בנוסף לפרשת השבוע גם בפרשת פינחס "יפקוד ה' א-לוהי הרוחות לכל בשר..." (במדבר כ"ז/ט"ז), הפטירו "ויקרבו ימי דוד למות" (מלכים א'/ב') ובמקום "ושלמה ישב" קראו "והאי ישב על כיסא שרירא אביו ותיכון מלכותו מאוד".
נשא לאישה את בתו של גאון סורא רב שמואל בן חופני, אך לא השאיר אחריו בנים.
נהג להשיב באותה לשון שהשואל כתב לו ושלח תשובות לקרובים ורחוקים בכל הארצות.
היה לו חותם עליו חקוק אריה. חיבר את הפיוט "שמע קולי" הנאמר בערב יום כיפור, ספרים בתחום התלמוד, דינים וקבלה.
ר' חיים ויטאל כתב שכל דבריו בקבלה חיים וקיימים אך הינם נעלמים, הרשב"א כתב עליו שהיה שלם בכל חכמה והרי"ף כינה אותו בתואר "גאון".
בשנת ד'תשצ"ח השיב את נשמתו ליוצרה ועם פטירתו נחתמה תקופת הגאונים.
מספריו:
• המקח והממכר (ק)
• מוסר השכל (ק)
• משפטי שבועות (ק)


© YETEV 4 LTD. Terms of Use בניית אתרים - שיפטמדיה
צדיקים, קברי צדיקים בעולם, תמונות, סגולות, תפילות, שידורים חיים, סיפורים נדירים, נשים צדקניות, מידע, ברכות, קברים, הילולה, אדמו"ר, מקובל, חכמים, רבנים, רבי, רבניות, תנאים, אמוראים, נביאים, פיוט, ניגון, טיול, ספרים, יהדות, עם ישראל, מקומות קדושים, הנצחה