דף הבית | מידע | הילולות החודש | תפילות ובקשות
שידורים חיים | פרסום באתר | צור קשר
חברי MyTzadik הרשמה חינם!
שלח

המקובל רבי אברהם הכהן

תאריך הילולה: ז' אדר מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה
---

בנו: ר' יוסף.

חי בעוני ודחקות, במהלך כל השבוע למד בשקידה עצומה בישיבת המקובלים 'בית א-ל' בירושלים ורק בליל שבת חזר לביתו. אורחים רבים וחכמי המקובלים מהעיר העתיקה הגיעו לשמוע מפיו את הקידוש בליל שבת ואת שיורי כוס היין עליו קידש להם ייחסו סגולה לרפואה והצלחה, ערבבו בשתי פחיות יין וחילקו ביניהם. לאחר הקידוש נהג לברך כל אחד מהאורחים.
ערך צומות ותעניות לכפר על עוונות הדור, כל יום שני וחמישי צם בקביעות ובימי השובבי"ם ערך תענית הפסקה של שלושה ימים רצופים.
זכה לראות בחלום את הרש"ש. למרות העוצר שהטילו הבריטים על היהודים בירושלים יצא פעמים רבות לטבול במקוה וטען בבטחה 'עיניים להם ולא יראו, אזניים להם ולא יאזינו'. במלחמת תש"ח הלביש בשק ילדים שטרם הגיעו לגיל מצוות, שם אפר על ראשם, נתן להם לולבים ושופרות, עשה עמם הקפות בשכונות 'מחנה יהודה' ו'זכרון טוביה' תוך אמירת סליחות ובמהלך כל ההפגזות לא ארע שום נזק בשכונה.
סייע לרבי מרדכי שרעבי בהקמת הישיבה 'נהר שלום'.
לעת זקנתו התעלף בעת עריכת תענית אולם לא הסכים לקבל זריקה מהרופא שהוזעק, ביקש לקרוא לעשרה אנשים שיגרסו בספר 'הזוהר' לפניו ובמהלך הקריאה התאושש. סרב לעשות התרת נדרים על תעניותיו וטען שהתעניות הינם לכפרת עוונותיו, עוונות בני ביתו ותיקון פגם הברית.
בשנת ה'תשכ"ג נסע לתל אביב לאסוף תרומות לישיבת 'נהר שלום' במוצאי שבת למד עם מארחו ר' עזרא כהן לכבוד יום ההילולא של משה רבנו וכאשר סיימו לקראת חצות הלילה אמר לר' עזרא 'נסדר המיטה' ר' עזרא ביקש להמשיך בלימוד אולם ר' אברהם אמר 'הגיעה השעה נקרא קריאת שמע' לאחר שסיימו את 'קריאת שמע' השיב ר' אברהם את נשמתו ליוצרה.


© YETEV 4 LTD. Terms of Use בניית אתרים - שיפטמדיה
צדיקים, קברי צדיקים בעולם, תמונות, סגולות, תפילות, שידורים חיים, סיפורים נדירים, נשים צדקניות, מידע, ברכות, קברים, הילולה, אדמו"ר, מקובל, חכמים, רבנים, רבי, רבניות, תנאים, אמוראים, נביאים, פיוט, ניגון, טיול, ספרים, יהדות, עם ישראל, מקומות קדושים, הנצחה