דף הבית | מידע | הילולות החודש | תפילות ובקשות
שידורים חיים | פרסום באתר | צור קשר
חברי MyTzadik הרשמה חינם!
שלח

ר' יוסף דב הלוי סולובייצ'יק

תאריך הילולה: ד' אייר מקום קבורה: פולין
דרכי גישה

בריסק.

---

אביו: ר' יצחק זאב.
בנו: ר' חיים.
סבו: ר' יוסף (מצד אביו).
מורו: ר' איצ'לע.
מתלמידיו: ר' זלמן סנדר שפירא (אב"ד קרינקי), ר' חיים (בנו), ר' יוסף שלופר (גאב"ד סלונים), ר' יעקב יצחק רבינוביץ ור' יחיאל מיכל וולפסון (בעל "שפת הים").

נולד בשנת ה'תק"ף בליטא. עוד בהיותו ילד ניכרו בו מידותיו האציליות וטוב ליבו. למד בישיבת וואלוז'ין יחד עם ר' שמשון פרסקי (בעל "זיכרון שמשון"). כאשר אביו הראה את חידושיו לר' יעקב מקרלין (בעל "משכנות יעקב"), אמר ר' יעקב מבלי שידע מי חידשם כי אלו חידושים של "עוקר הרים". בגיל 15 כבר מסר שיעורים בישיבת בלומקס שבמינסק אשר תושביה כינוהו "השאגת אריה השני". גם ר' שלמה קלוגר התפלא מגאונותו ובעל "השפת אמת" אמר כי הוא גאון וצדיק אמיתי. אחרי מות דודו ר' יצחק שכיהן כראש ישיבת וואלוז'ין, נתמנה ר' יוסף דב לר"מ בישיבה בשנת ה'תרי"ד. בשנת ה'תרכ"ה מונה כרב של סלוצק, עבר לוורשה. כיהן כרב העיר בריסק והיה מראשי המתנגדים למשכילים. התנגד בחריפות רבה לדרישת השלטונות להכניס לימודי מדע ולשונות לישיבת וואלוז'ין.
בשנת ה'תרנ"ב השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
• בית הלוי (ק1/ק2)


© YETEV 4 LTD. Terms of Use בניית אתרים - שיפטמדיה
צדיקים, קברי צדיקים בעולם, תמונות, סגולות, תפילות, שידורים חיים, סיפורים נדירים, נשים צדקניות, מידע, ברכות, קברים, הילולה, אדמו"ר, מקובל, חכמים, רבנים, רבי, רבניות, תנאים, אמוראים, נביאים, פיוט, ניגון, טיול, ספרים, יהדות, עם ישראל, מקומות קדושים, הנצחה