דף הבית | מידע | הילולות החודש | תפילות ובקשות
שידורים חיים | פרסום באתר | צור קשר
חברי MyTzadik הרשמה חינם!
שלח

המגיד מדובנא - ר' יעקב קרנץ

תאריך הילולה: י''ז טבת מקום קבורה: פולין
דרכי גישה

זמושץ: בבית החיים הישן.

---

אביו: ר' זאב.
אמו: מרת הינדה.
בנו: ר' יצחק.
סבו: ר' נחום (מצד אמו).
מתלמידיו: ר' בעריש פלאם.

נולד בשנת ה'ת"ק בעיירה ז'עטל [סמוכה לווילנא] (ליטא).
התמיד בלימודו וכבר בהיותו נער ידע בעל-פה את מסכתות: ביצה, ברכות, חגיגה, חולין, יומא, מגילה, מועד קטן וסוכה. בשנת ה'תקי"ח בגיל 18 הגיע למעזריטש ושימש כדרשן במשך כשנתיים, עבר לז'ולקוב ולאחר מכן לדובנא - בה כיהן במשך 18 שנה.
כל לילה לאחר שערך תיקון חצות למד עד אור היום, התפלל שחרית והמשיך ללמוד בבית המדרש עד עת מנחה, אכל מעט ושב לבית המדרש למסור שיעור באגדה ובהלכה עד שעות הלילה המאוחרות. כל יום הפסיק מעט את לימודו ואמר תהילים בבכיה על אחד מתושבי עירו היהודים שארע לו מקרה לא טוב.
הגאון מווילנה מאוד חיבבו ובשנת ה'תקנ"א הזמינו לביתו. כאשר המגיד הגיע בפעם הראשונה לבית הגאון מווילנה, אמר: 'איזו גבורה זו להיות בבית, להסתגר בחדר, לעסוק בתורה יומם ולילה ולהיעשות גאון? אדם שעוסק במסחר ומודע לענייני העולם הזה, חוזר ולומד ואז נעשה גאון, זו גבורה!'
כשהמגיד היה עולה על הבימה לדרוש עטוף בטלית, רעדה הייתה אוחזת בשומעים את דברי התוכחות והמוסר עד שהיו גועים בבכי.
בשנותיו האחרונות שימש כמגיד בעיר זמושץ. לפני פטירתו בשנת ה'תקס"ה, העיד על עצמו שמגיל 18 לא עבר חצות לילה בו ישן, ובכל יום שני וחמישי היה צם.
מספריו:
• אהל יעקב (ק1/ק2/ק3/ק4/ק5)
• ספר המדות: ביאור בתורת מידות האדם בשמונה שערים (ק)
• ספר משלי המגיד מדובנא: ליקוט המשלים מספריו (ק)
• קול יעקב: על חמש מגילות (ק)

התמונה באדיבות ר' יהושע זילברברג
מדריך במסעות לקברי צדיקים באירופה טלפון 052-7635014


© YETEV 4 LTD. Terms of Use בניית אתרים - שיפטמדיה
צדיקים, קברי צדיקים בעולם, תמונות, סגולות, תפילות, שידורים חיים, סיפורים נדירים, נשים צדקניות, מידע, ברכות, קברים, הילולה, אדמו"ר, מקובל, חכמים, רבנים, רבי, רבניות, תנאים, אמוראים, נביאים, פיוט, ניגון, טיול, ספרים, יהדות, עם ישראל, מקומות קדושים, הנצחה