דף הבית | מידע | הילולות החודש | תפילות ובקשות
שידורים חיים | פרסום באתר | צור קשר
חברי MyTzadik הרשמה חינם!
שלח

רבי צבי

תאריך הילולה: ז' טבת מקום קבורה: בלארוס
דרכי גישה

 פינסק.

---

אביו: ר' ישראל (הבעש"ט).
אחותו: אדל.
בניו: ר' אהרן מטיטיוב ור' דב מאולנוב.
מוריו: הבעש"ט (אביו) ור' גרשון מקיטוב (דודו).

בנו יחידו של הבעש"ט - צדיק נסתר, אשר התנהג כאחד מפשוטי העם והסתיר את מעשיו.
לאחר שר' גרשון עלה לארץ ישראל שיגר אליו מכתב בו מבקשו שיתמיד בלימודיו כיון שטרח והגיע למז'יבוז' במיוחד על מנת ללמדו.
אביו צווה עליו שלא יתנהג ברבנות רק במסחר ובזה ישכיל ויצליח וכבקשתו לא גילה מאומה לחבריו למרות הפצרותיהם שיאמר משהו בשם אביו. יחד עם אביו פעל למען פדיון שבויים וכאביו נהג לחלק את כל כספו לצדקה. לפני הסתלקות אביו עמד ליד מיטתו ובכה ור' ישראל (אביו) אמר לו כי הינו בעל נשמה קדושה ואינו צריך לשום דבר.
נשא לאישה את בתו של ר' שמואל חסיד ולאחר הסתלקות אביו נבחר לנשיא ומנהיג תנועת החסידות. שנה לאחר מכן, במהלך סעודת יום טוב שני של חג השבועות, ז' סיון ה'תקכ"א ישב ר' צבי בראש השולחן כשהוא לבוש בבגדי קודש של אביו והחבריא קדישא סביבו. לאחר שאמר דבר תורה, נעמד ואמר כי אביו הודיעו למסור לר' דובער (המגיד ממעזריטש) את הנשיאות. תוך כדי דיבור ברכו ר' צבי במזל-טוב, מסר לו את בגדו העליון השייך לבעש"ט, לבש את בגדו של ר' דובער, התיישב במקומו ור' דובער עבר לראש השולחן.
נפטר בשנת ה'תק"ם.


© YETEV 4 LTD. Terms of Use בניית אתרים - שיפטמדיה
צדיקים, קברי צדיקים בעולם, תמונות, סגולות, תפילות, שידורים חיים, סיפורים נדירים, נשים צדקניות, מידע, ברכות, קברים, הילולה, אדמו"ר, מקובל, חכמים, רבנים, רבי, רבניות, תנאים, אמוראים, נביאים, פיוט, ניגון, טיול, ספרים, יהדות, עם ישראל, מקומות קדושים, הנצחה