דף הבית | מידע | הילולות החודש | תפילות ובקשות
שידורים חיים | פרסום באתר | צור קשר
חברי MyTzadik הרשמה חינם!
שלח

רבי ישראל בר שלום שכנא

תאריך הילולה: א' כסלו מקום קבורה: פולין
דרכי גישה

לובלין. רח' קלינוזצ'יזנא (Kalinowszczyzna)
(במקום גם הציונים של ר' שלום שכנא (אביו), החוזה מלובלין, המהרש"ל, יעקב קופלמאן הלוי).

---

אביו: ר' שלום שכנא מלובלין.
בנו: ר' שאול פישל אפרים.
מורו: ר' שלום שכנא (אביו).
חתנו: ר' הירש שור (אב"ד בריסק).
גיסו: הרמ"א.

לאחר פטירת אביו מילא את מקומו כראש הישיבה ואב"ד בלובלין.
באישור שנתן המלך הפולני (זיגמונד אבגוסט), בנוגע לבניית הישיבה על מגרש שנידב הרופא יצחק מאי, נכתב כי ראש הישיבה שימונה ע"י חכמי ורבני לובלין יהא כפוף למרותו של ר' ישראל.
עסק בענייני הלכה עם גדולי דורו ובמיוחד עם הרמ"א. הגהות שכתב יחד עם ר' צבי הירש על ה"מרדכי" למסכתות: ביצה, יומא, מגילה, סוכה, פסחים, שבת ועוד נדפסו בש"ס.
נפטר לאחר כארבעים שנות כהונה בשנת ה'שנ"ט באותו יום בו הסתלק אביו.


© YETEV 4 LTD. Terms of Use בניית אתרים - שיפטמדיה
צדיקים, קברי צדיקים בעולם, תמונות, סגולות, תפילות, שידורים חיים, סיפורים נדירים, נשים צדקניות, מידע, ברכות, קברים, הילולה, אדמו"ר, מקובל, חכמים, רבנים, רבי, רבניות, תנאים, אמוראים, נביאים, פיוט, ניגון, טיול, ספרים, יהדות, עם ישראל, מקומות קדושים, הנצחה