דף הבית | מידע | הילולות החודש | תפילות ובקשות
שידורים חיים | פרסום באתר | צור קשר
חברי MyTzadik הרשמה חינם!
שלח

ר' יחיאל מיכל הלוי אפשטיין

תאריך הילולה: כ''ב אדר שני מקום קבורה: בלארוס
דרכי גישה

נובהרדוק

---

אביו: ר' אהרן יצחק.
אמו: מרת ראשקה.
בניו: ר' ברוך, ר' דובר.
בתו: הרבנית בתיה מירל (בעלה הנצי"ב מוולוז'ין).
סבא: ר' יחיאל מיכל (מצד אביו).

נולד בעיר בוברויסק (בלרוס) בכ' שבט ה'תקפ"ט ונקרא על שם סבו. צאצא למשפחת בנבנשתי אשר הגלה טיטוס מירושלים לספרד, חלקם נדדו עד גרמניה וצאצאיהם נקראו על שם העיר אפשטיין, בה התיישבו.
מילדות עסק בתורה לילות כימים תוך החלטה שלא לעשות תורתו קרדום לחפור בו אלא לעסוק במסחר כאביו, לשאת ולתת באמונה, לקיים מצוות צדקה בהרחבה ולקבוע עיתים לתורה.
נשא לאישה את בתו של הגביר ר' יעקב ברלין אשר העניק לו מאות דינרי זהב כנדוניה והפקיד אותם אצל אחד מעשירי קהילת סלוצק (בלארוס). כעבור מספר שנים הפסיד העשיר את כל רכושו, ר' יחיאל מיכל שאיבד את כל כסף הנדוניה פתח בסיוע חותנו חנות אותה ניהלה זוגתו והוא המשיך לעסוק בתורה. מאחר ועסקי החנות לא הצליחו החליט לקבל עליו עול רבנות ובגיל 27 החל לכהן כרב העיירה נובוזיבקוב (אוקראינה). היות ורוב בני הקהילה נמנו על חסידי חב"ד נסע לליובאוויטש ושהה כחודש בבית האדמו"ר רבי מנחם מענדל (בעל "צמח צדק").
יומיים לאחר שמונה לרב העיר לובץ' מינוהו ראשי קהילת נובהרדוק [אז רוסיה כיום בלרוס] לרבם ולאב בית הדין בעיירתם. התפרסם כגאון בהוראה וקהילות גדולות וחשובות הציעו לו לכהן כרבם אך ר' יחיאל מיכל לא רצה לעזוב את נובהרדוק. הנהיג לקבל את השבת בנובהרדוק מבעוד יום, התרחק מכל מחלוקת אך הצטער על שיטת המוסר, לדבריו המטרה העיקרית בלימוד התורה היא ידיעת ההלכה הברורה ולא לעקור הרים ולטחנם זה בזה. השתדל מאוד למצוא היתרים ולהקל בפסיקותיו ולא להחמיר ומעולם לא חתם את שמו בתוספת התואר "רב" או "אב בית דין".
בשנת ה'תרכ"ז השיא את בתו לנצי"ב מוולוז'ין.
ביום רביעי שנת ה'תרס"ח השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
• אור לישרים: על ספר הישר.
• ערוך השלחן (ק1/ק2/ק3/ק4/ק5/ק6/ק7)


© YETEV 4 LTD. Terms of Use בניית אתרים - שיפטמדיה
צדיקים, קברי צדיקים בעולם, תמונות, סגולות, תפילות, שידורים חיים, סיפורים נדירים, נשים צדקניות, מידע, ברכות, קברים, הילולה, אדמו"ר, מקובל, חכמים, רבנים, רבי, רבניות, תנאים, אמוראים, נביאים, פיוט, ניגון, טיול, ספרים, יהדות, עם ישראל, מקומות קדושים, הנצחה