דף הבית | מידע | הילולות החודש | תפילות ובקשות
שידורים חיים | פרסום באתר | צור קשר
חברי MyTzadik הרשמה חינם!
שלח

רבי מרדכי מלכוביץ

תאריך הילולה: י''ג שבט מקום קבורה: בלארוס
דרכי גישה

סטולין

---

אביו: ר' נח.
בניו: ר' אהרן ור' נח.
מוריו: ר' ברוך ממז'יבוז', ר' שלמה מקרלין.
מתלמידיו: ר' ישראל [גאב"ד איווניץ].

נולד בשנת ה'תק"ב. חי בעוני ולעיתים לא נמצא בביתו פת לחם, אך נודע לכל במדרגתו הגבוהה מאוד באמונה וביטחון בה' וגם בעת שהובילו אותו למאסר עקב מלשינות יחד עם אדמו"ר רבי שניאור זלמן (בעל ה"תניא"), הלך בשמחה גדולה.
חסידים וליטאים פנו אליו ור' מרדכי השריש בלב כל יהודי אמונה ובכוח האמונה פעל מופתים וישועות.
נהג לומר כי הדאגה היחידה שמותר לאדם להיות שרוי בה הינה הדאגה על כך שהוא מודאג.
התפלל בהשתפכות הנפש ורבים באו לחזות בו בעת שהתפלל. באחד מביקוריו בלבוב (אוקראינה) אמר כי יש ציפור המזמרת את שירתה לה' עד שמרוב התלהבות נתפקע גופה, אם כן איזה ערך יש לתפילתו שהרי הוא נשאר שלם ובריא. למחרת התקדש ונטהר ובעת שהתפלל בכוחות על אנושיים מגודל התלהבותו נסדקה ריאתו והרופאים התייאשו מלטפל בו, אך ה' שלח לו רפואה.
נודע כבעל צדקה ובפרט לעניי ארץ ישראל הפריש צדקה לפני התפילה ולאחריה, לפני הלימוד ולאחריו וכן לפני אכילתו ולאחריה. אסף כספים גם מחסידיו ושלח לר' אברהם מקאליסק - ראש החברה החסידית בארץ ישראל.
זמן רב טרם חג הסוכות נהג לאסוף בדים ומחיצות ובהגיע החג חילקם לבניית סוכות.
בשנת ה'תק"ע השיב את נשמתו ליוצרה.


© YETEV 4 LTD. Terms of Use בניית אתרים - שיפטמדיה
צדיקים, קברי צדיקים בעולם, תמונות, סגולות, תפילות, שידורים חיים, סיפורים נדירים, נשים צדקניות, מידע, ברכות, קברים, הילולה, אדמו"ר, מקובל, חכמים, רבנים, רבי, רבניות, תנאים, אמוראים, נביאים, פיוט, ניגון, טיול, ספרים, יהדות, עם ישראל, מקומות קדושים, הנצחה